Daily Archives: May 4, 2016

СХД-ийн Цэргийн штабаас “ 2015 оны 1-р ээлжийн татагдсан цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүдийг хүлээн авах өдөрлөг”

-å-ì-Ç-ì-¦ 1

  СХД-ийн Цэргийн штабаас   “  2015 оны 1-р ээлжийн татагдсан цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүдийг хүлээн авах өдөрлөг” –ийн  арга хэмжээг 2016 оны 05 сарын 01 – 03 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд СХД-ийн харъяалалтай цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүд болон тэдний ар гэрийн гишүүд, оюутан залуус оролцлоо. СХД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс  СХД-ийн харъяалалтай цэргийн ...

Дэлгэрэнгүй »