“Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх, туршлага солилцох уулзалт хэлэлцүүлэг”-т оролцлоо.

Хөдөлмөри10257112_648888308601045_6466014153971663202_nйн яамнаас санаачлан ХУД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс 2015 оны 09 дүгээр сарын 10, 11-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн үнэлгээ хийх, туршлага солилцох уулзалт хэлэлцүүлэг”-т Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтээс нийтлэг үйлчилгээний ахлах мэргэжилтэн, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, зуучлалын үйлчилгээний мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцлоо.

Тус хэлэлцүүлэгээр:
-Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц
-Хэлтсүүдийн сайн туршлага
-Хөтөлбөрүүдийг сайжруулах талаар санал бодлоо солилцож амжилттай ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>