СХД-ийн Цэргийн штабаас “ 2015 оны 1-р ээлжийн татагдсан цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүдийг хүлээн авах өдөрлөг”

-å-ì-Ç-ì-¦ 2

 

СХД-ийн Цэргийн штабаас   “  2015 оны 1-р ээлжийн татагдсан цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүдийг хүлээн авах өдөрлөг” –ийн  арга хэмжээг 2016 оны 05 сарын 01 – 03 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд СХД-ийн харъяалалтай цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүд болон тэдний ар гэрийн гишүүд, оюутан залуус оролцлоо.

СХД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс  СХД-ийн харъяалалтай цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүдийн хүлээн авч  Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй “Ажилтай орлоготой Монгол хүн” хөтөлбөрийн хүрээнд Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний Зөвлөлийн 2015 оны 09 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 2016 онд хэрэгжүүлэх  төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулж,  иргэдэд хүртээмжтэй ил тод байдлыг хангах, хөдөлмөрийн хэлтсийн үйл ажиллагааг нээлттэй сурталчилах ажлыг зохион байгууллаа.

Уг  арга хэмжээнд  цэргийн үүрэгтнүүд болон  тэдний  ар гэрийнхэн хамрагдсан нь ихээхэн үр дүнтэй онцлог арга хэмжээ болж өндөрлөлөө.

-å-ì-Ç-ì-¦ 3

  “ АБУКА  “ барилгын политехникийн коллеж нь уг үйл ажиллагаанд оролцож байгаа цэргийн жинхэнэ албанаас хугацаа дууссан цэргийн үүрэгтнүүдийг тус коллежид суралцах бол  төлбөрийн  50% хөнгөлөлт үзүүлж суралцуулах боломж олголоо.

Энэ бүхний үр дүнд зөвлөгөө мэдээллийн ХЗЗҮ – 2а маягтаар 93 иргэнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж,  ХЗЗ – 2 маягт 60 иргэнийг ажил хайгчийн маягтаар бүртгэж  хөдөлмөрийн нэгдсэн сангийн LMIS программд орууллаа. Мөн шинээр ирсэн ажлын байрны захиалгаа нээлттэй танилцуулж  санал болголоо.

-å-ì-Ç-ì-¦ 1

Мөн 10 иргэнд  “ АБУКА “  барилгын политехникийн коллежид  хөнгөлттэй төлбөрөөр  суралцах санал тавьж бүртгэж авсан  бөгөөд мэргэжлийн боловсрол олгох  / тогооч , цахилгаанчин , барилгын засал чимэглэл , үсчин , барилгын өрөг угсрагч  мэргэжлээр / сургалтанд 8 иргэнийг бүртгэж  үнэгүйгээр суралцах эрх

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>